Je důležité vidět každého žáka a jeho potřeby

Vydáno:

Mgr. Eva Hansson Böhm, MSc, je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu pedagogika se zaměřením na řízení škol. Ve Švédsku absolvovala studium speciální pedagogiky a oborové studium švédštiny jako druhého jazyka. Od konce roku 2002 žije ve Švédsku, kde v současné době pracuje jako speciální pedagog na základní škole. Spolupracuje s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Evo, můžeš na úvod představit školu, kde ve Švédsku učíš? Jaká je tam Tvá role?
Naše škola, Volgsjö skola, se nachází uprostřed krásné přírody v Laponsku na severu Švédska. Okres Vilhelmina je jedním z 290 švédských okresů. Počtem obyvatel patří k těm nejmenším, ale svou rozlohou je jeden z největších. (Hustota osídlení je 0,8 obyvatel/km2
.
) V celém okrese žije zhruba 6,5 tisíce obyvatel. Okresní město stejného názvu má pak zhruba 3,4 tisíce obyvatel. Škola, kde učím já, se nachází právě tam. Je rozdělena na předškolní třídy až 6. ročníky, takže je to větší část základní školy. (Švédská základní škola začíná předškolní třídou, která je od podzimu 2018 pro děti povinná a je takovým můstkem mezi mateřskou a základní školou. Dále je rozdělena na 1.–3. ročník – nižší stupeň, 4.–6. ročník – střední stupeň a pak 7.–9.ročník – vyšší stupeň.) Ve škole máme zhruba 400 žáků. Škola je řízena dvěma ředitelkami, jedna zodpovídá za předškolní třídy až 3. ročníky a druhá za 4. až 6. ročníky a speciální školu. V rámci naší školy totiž funguje také speciální škola pro děti z 1.–9. ročníku. Ve vedení je ještě zástupkyně ředitele, která má na starosti zejména předškolní třídy a školní družinu.
Jedna z budov základní školy Volgsjö nazývaná „stará škola“. Budova byla postavena v roce 1918 a dnes je památkově chráněna (Foto: Eva Hansson Böhm)
Ve škole pracuji jako speciální pedagog a jsem členkou wellbeing týmu (
elevhälsoteam
). Do této skupiny zaměřené na wellbeing našich žáků jsou zahrnuti lidé různých profesí: speciální pedagogové, školní zdravotní sestra a školní lékař, kurátorka (stará o podporu psychosociálního rozvoj

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
VP a další poradenští pracovníci
VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Ukončení předškolního vzdělávání
Příplatek
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Kvalifikace