Dospívání je svébytnou vývojovou etapou, kterou si mladí potřebují projít bez šrámu na duši

Vydáno: 6 minut čtení

Mgr. Jaroslava Budíková je speciální pedagožka s řadou dlouhodobých psychoterapeutických výcviků, pracuje s dětmi a jejich rodiči v pedagogicko-psychologické poradně. Věnuje se léta dětem s ADHD, přednáší pro různé organizace. Je spoluzakladatelkou a dlouholetou aktivní členkou sdružení Duha Jasmín, který pracuje s dětmi a dospívajícími, již jsou z různých důvodů v riziku vyloučení z kolektivu.

Dospívání je svébytnou vývojovou etapou, kterou si mladí potřebují projít bez šrámu na duši
Mgr.
Olga
Neřoldová
Vedla rozhovor, šéfredaktorka nakladatelství Pasparta.
Nedávno vyšla zajímavá publikace Základy duševní hygieny: Program pro podporu duševního zdraví dospívajících. Mohla byste říct, proč tato publikace vznikla a v čem je výjimečná?