České školství jako časoprostorová propast aneb Jak dopadla Meda, která (ne)uměla hada

Vydáno: 9 minut čtení

Možná si vzpomenete na příběh, který v roce 2018 obletěl republiku. Byl o Medě, žákyni třetí třídy, která ve výtvarné výchově dostala za obrázek hada čtyřku. Na tom by nebylo asi nic až tak zvláštního, to se v českém školství nejspíš stává denně. Bohužel. Učitel v samozvané roli arbitra vnímání krásna a estetična hodnotí a známkuje. Had nehad. Snaha nesnaha. U novinářů a později i široké veřejnosti ale zarezonoval tento příběh díky Peteru Chvojkovi. Vysokoškolskému učiteli a otci Medy, který se své dcery zastal. A otevřel diskusi ohledně známkování estetickovýchovných předmětů. Když si na internetu do vyhledávače zadáte jeho jméno či nadpis článku Umí Meda hada?, najdete spoustu souvisejících textů i přesný popis toho, co se tenkrát stalo. Mě zajímalo, jak se má Meda a její tatínek dnes. A jaký řetězec událostí se od oné dostatečné známky udál. Anebo také ne.

České školství jako časoprostorová propast aneb Jak dopadla Meda, která (ne)uměla hada
I. část
Mgr.
Michaela
Váchová
Vedla rozhovor, odborna editorka Ucitelskeho mesicniku.
Kdybychom se ještě na chvíli vrátili do roku 2018 k vaší návštěvě paní učitelky, která ohodnotila Medin výkres na čtyřku. Co bylo z vašeho pohledu největším vzájemným neporozuměním? Podle toho, co jste mi vyprávěl, jste se v rozhovoru úplně míjeli…
To neporozumění mělo širší kontext. Paní učitelka žije desítky let v nějakém paradigmatu, každý rok, týden, den a hodinu dělá ty

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Školní družina a kritéria ČŠI
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Žákovská a studentská samospráva
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva o činnosti školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Bezplatné poskytování učebnic
Školní řád MŠ - směrnice a komentář

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Lesní školka
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP