Pod hladinou rybníka

Vydáno:

Slunce už přidává na síle a začíná víc a víc hřát. Teplé a slunečné počasí láká k vodě a vodním radovánkám. U vody je toho také mnoho k pozorování. Můžeme pozorovat hmyz a život kolem vody. Ale copak se asi děje pod vodou? Pojďte si s dětmi vytvořit veselé rybky.

Pod hladinou rybníka
Mgr.
Kateřina
Konvalinová
učitelka, MŠ Škola hrou, Milánská 472, Praha

Související dokumenty

Pracovní situace

Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Dohled v předškolním vzdělávání
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Vztah rodičů a školy pohledem práva

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě