Jak barevná je modrá

Vydáno: 4 minuty čtení

Nadpis může působit jako řečnická otázka otevírající téma článku, jedná se však o název knihy odkazující na snahu autorek otevřít dětským čtenářům svět lidí s autismem, který není méně barevný než ten náš. Publikace inspirovaná skutečnými příběhy dětí s autismem a jejich rodin je hravým způsobem vytvořená edukační knížka pro děti, díky šikovnému navázání odborných informací z ní ale mohou čerpat i dospělí.

Jak barevná je modrá
Bc.
Kateřina
Brodská
Terapeutické centrum Abaceda; Katedra psychologie FF UK