Hmatové modely otevírají téma kybernetické bezpečnosti dětem se zrakovým postižením

Vydáno: 6 minut čtení

Na počátku byla snaha seznámit s hlavními riziky internetu též uživatele se zrakovým postižením. Výsledkem je sada tzv. hmatových modelů (někdy označovaných jako haptické), které doplňují úspěšnou knihu On-line ZOO z edice CZ.NIC. Díky spolupráci se společností Prusa Research a její dílnou PrusaLab1) si všechny modely může na 3D tiskárně vytisknout nejen každá škola či organizace pracující s osobami se zrakovým postižením, ale také rodiče, kterým není lhostejné, čemu se jejich děti na internetu věnují.

Hmatové modely otevírají téma kybernetické bezpečnosti dětem se zrakovým postižením
Mgr.
Jiří
Průša
projektový
Ing.
Michala
Radotínská
projektový koordinátor a lektor
Přestože by si mnozí mohli myslet