Zástupce ředitele pro ekonomiku

Vydáno:
Zástupce ředitele pro ekonomiku
JUDr. PhDr.
Jiří
Valenta
Jsem ředitelka základní školy. Ve škol

Související dokumenty

Pracovní situace

Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Změna pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Školský zákon a jeho vyhlášky
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Databáze uchazečů o zaměstnání
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Výpověď
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Jmenování ředitele
Dodatek ke smlouvě
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě