Prvních šest měsíců Strategie 2030+

Jaké byly a jak nám školství prospívá?!

Šest měsíců je z různých hledisek různě důležitý čas. Prvních šest měsíců v životě dítěte je velmi významných, miminko začíná být samostatnější, posiluje svaly a překypuje energií, připravuje se na budoucí první samostatné krůčky. Pro předškoláka je šest měsíců pravděpodobně 4 383 hodin, po které může objevovat, zkoumat a ověřovat, jak funguje svět. Pro školáka či studenta znamená šest měsíců pololetí, po které se učí, odevzdává dílčí výstupy a získává zpětnou vazbu od učitele. Pro nás dospělé je to čas, kdy se zacílíme a pracujeme, zvyšujeme si kvalifikaci a připravujeme další kroky pro úspěch činností. Pro Strategii, která trvá 10 let, je to kus života. Pojďme tedy zhodnotit, jak se jí podařilo první období života prožít (klidně optikou všech výše zmíněných pohledů).

První krůčky Strategie 2030+

Strategie se společnými silami expertní skupiny, MŠMT a široké odborné veřejnosti tvořila dva roky. Schválená byla19. října 2020 a hned druhý den byla zahájena její implementace, realizace všech pěti implementačních karet: (1) Podpora předškolního vzdělávání, (2) Revize RVP ZV a metodická podpora školám, (3) Podpora a řízení škol, (4) Inovace oborové soustavy, (5) Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech.
Ustavily se interní pracovní týmy, které mají implementaci na starosti. Abychom o sobě věděli a mohli vše sdílet, připravili jsme webové stránky EDU.cz, které informují o všem důležitém dění ve školství na jednom místě. A máme velkou radost, že se do řad centrálního vedení i metodické podpory podařilo získat množství skvělých odborníků z terénu!A také, že se vy, ředitelé a učitelé, hlásíte k aktivní spolupráci! Za práci v covid situaci, za nasazení a tak dobrý rozjezd Strategie vám právem patří velký dík.
Pololetní vysvědčení – proměna předškolního a školního vzdělávání
Co se podařilo konkrétně realizovat a za co má (doufáme) od vás Strategie 2030+ pěkné hodnocení?! V rámci podpory zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání se zdařilo zavést program
„Obědy do mateřských škol“
a na období1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 připravit dotaci 20 milionů Kč na celodenní stravování dětí od 4 let v mateřských školách Ústeckého a Karlovarského kraje