Dočasná pracovní neschopnost a čerpání řádné dovolené

Vydáno:
Dočasná pracovní neschopnost a čerpání řádné dovolené
Když dříve pracovník čerpal řádnou dovolenou a onemocněl, nemoc čerpání dovolené přerušila. Jak je to u dočasné pracovní neschopnosti (do 14 dnů), kterou zaměstnavatel proplácí náhradou mzdy (nikoliv nemocenskou)? Přerušuje dovolenou také?
Související předpisy:
* § 191, 192, 219 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
* § 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
ODPOVĚĎ:
Případy přerušení dovolené upravuje § 219 zákoníku práce (dále jen „ZP“). Dovolená se mimo jiné přerušuje v případě, kdy byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným. Pokud se ZP v souvislosti s úpravou překážek v práci (§ 191) zmiňuje o dočasné pracovní neschopnosti, odkazuje na zvláštní právní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a zaměstnanec může být uznán dočasně práce neschopným ošetřujícím lékařem za podmínek stanovených v § 57.
Na přerušení dovolené nemá vliv doba dočasné pracovní neschopnosti, a tedy ani skutečnost, zda je zaměstnanci poskytována během dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy podle § 192 ZP nebo nemocenské podle výše citovaného zákona. Dovolená se přerušuje vždy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Směrnice k čerpání dovolené
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Čerpání dovolené
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace
Nařízení dovolené
Hodnocení pracovního výkonu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné

Poradna

Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele
Nárok na dovolenou při rodičovské a mateřské dovolené
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Nárok na dovolenou při nástupu na PPM
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Dovolená
Smlouva
Dovolená
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Plán dovolených
Dovolená
Platová třída

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce