Podvodná faktura

Vydáno:

Školám chodí mnoho faktur. Většinou se jedná o faktury, které jsou vystaveny za dodané zboží či poskytnuté služby. Najdou se však i takové, které jsou vystaveny na služby školou neobjednané. Je vhodné uvést, co v případě takovéto podvodné faktury dělat.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Platby za pomůcky v MŠ
Bezplatné poskytování učebnic
První kroky při vymáhání dlužného školného
GDPR - pro školy
Stanoviska k používání In-karty Českých drah
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách

Poradna

Pracovní sešity
Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
FKSP
ONIV
Dotace
FKSP
FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
FKSP a Flexi passy
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark