Kdy použít hlavičkový papír

Používání „hlavičkového“ a „normálního“ papíru právní předpis neurčuje. Norma, která ve velké míře upravuje obsah „hlavičkového“ papíru, je ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Z obsahového hlediska se „hlavičkový“ papír nejvíce blíží obsahu tzv. obchodního dopisu (např. obchodní dopis s odvolacími údaji ve sloupci, obchodní dopis s odvolacími údaji v řádku).