Vyřazování dokumentů

Vydáno:

Způsoby vyřizování doručených i vlastních dokumentů a přidělení spisových a skartačních znaků a skartačních lhůt.

Související dokumenty

Pracovní situace

Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Úvod ke spisové službě
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Tvorba spisu
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Odesílání a ukládání dokumentů
Další postupy ve spisové službě
Vnitřní řád školní družiny
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Osobní spis zaměstnance
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Kdy použít hlavičkový papír
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vzdání se pracovního místa ředitele školy

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
167/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony