Raná diagnostika v mateřské škole na Evropských školách

Vydáno: 9 minut čtení

Evropské školy (EŠ) jsou oficiální nadnárodní vzdělávací instituce vzniklé na základě mezivládních dohod zemí Evropské unie, z nichž zásadní je tzv. Úmluva o statutu Evropských škol podepsaná v Lucemburku 21. června 1994. Ve všech zemích mají EŠ právní postavení veřejných institucí.

Raná diagnostika v mateřské škole na Evropských školách
Mgr.
Martina
Švarcová
Evropská škola Brusel, česká sekce, hlavní učitelka v mateřské škole
Mgr.
Martina
Klímová
Ph.D.
Evropská škola Brusel, česká sekce, jazyková podpora
Do české mateřské školy v Evropské škole Brusel III jsou děti přijímány v tom roce, ve kterém dosáhnou 4 let (v září tedy může být dítěti tři a třičtvrtě a je přijato). Do té

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy

Poradna

Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce