Co když mateřská škola zjistí, že dítě není očkováno, až poté, co bylo do mateřské školy přijato?

Vydáno: 1 minuta čtení

Ředitelky mateřských škol vědí, že nemohou – až na výjimky – přijmout do mateřské školy dítě, které se nepodrobilo povinným očkováním nebo nemá potvrzení, že se očkovat nemůže.

Související dokumenty

Pracovní situace

Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Povinné předškolní vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Vyřizování stížností - směrnice
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny

Poradna

Přijetí dítěte do MŠ
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)