Porozumění, podpora a péče jako součást duševního zdraví. Proč a jak podporujeme v této oblasti pedagogy i žáky ve škole

Vydáno: 7 minut čtení

Přemýšleli jste někdy nad tím, o čem všem duševní zdraví je a není? Pravděpodobně ano, neboť témata z této oblasti se na nás doslova valí odevšud. A to je dobře. Jen když jsme (si) vědomí, můžeme začít proměňovat své postoje a přispívat ke zdravému fungování společnosti. Škola má možnost podporovat duševní zdraví či wellbeing dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce a zároveň je wellbeing důležitou součástí vzdělávacího procesu. Jak jsou však podporováni pedagogové, aby uměli s tímto konceptem nakládat?

Porozumění, podpora a péče jako součást duševního zdraví. Proč a jak podporujeme v této oblasti pedagogy i žáky ve škole
Mgr. Bc.
Jitka
Musilová
DiS.
psycholožka, metodička prevence,
Za podpory Fondů EHP a Norska 2014–2021 v rámci programu Zdraví realizuje tým metodiků prevence při Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru Královéhradeckého kraje
projekt Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblast