Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku

Vydáno:

Sdružení rodičů a přátel školy od 1. května 1990 do 31. prosince 2013 vznikalo jako občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, na valné většině (základních a středních) škol.

Související dokumenty

Pracovní situace

Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Spolupráce rodiny a školy
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona

Poradna

Podnapilý rodič
Kurzy
Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva

Zákony

83/1990 Sb. o sdružování občanů
89/2012 Sb. občanský zákoník
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

323/2013 Sb. o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek

Vzory