Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí

Vydáno:

  • Zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
  • Pozvánka k přijímací zkoušce nebo informace o nekonání přijímací zkoušky
  • Přidělení registračního čísla
  • Informace o nekonání přijímací zkoušky
  • Zajištění přijímací zkoušky a zpracování výsledků 
  • Přijímací zkouška v náhradním termínu

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Nová pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024
Správní řízení - rozhodnutí
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy nově

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Platnost zkoušky
Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přijímání ke vzdělávání
Pomůcky
Vyživovací povinnost

Vzory