Podmínky požární bezpečnosti ve školách a školských zařízeních

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

133/1985 Sb. o požární ochraně
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
268/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
221/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Pracovní situace

Únikové cesty
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Pálení biologického odpadu v areálu školy
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Odstraňování sněhu, rampouchů a ledových převisů ze střech budov
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách

Poradna

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení hygienického minima
Doplňková činnost
Bezpečnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz