Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Změny za období červen 2021

Související dokumenty

Pracovní situace

Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě

Zákony

MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení
MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - pravidla pro konání škol v přírodě
MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 19. 5. 2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě
MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

200/2021 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16/2005 Sb. o organizaci školního roku
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání