Post Bellum učí středoškoláky učit vyprávět příběhy

Vydáno:

Organizace Post Bellum dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých škol a učí žáky pracovat s pamětníky a jejich vzpomínkami. Možná znáte jejich projekty jako Příběhy našich sousedů. Letos rozšiřuje program Vyprávěj příběhy o dvě hodně sobě vzdálené věkové skupiny – jeden pro žáky z prvního stupně a druhý pro studenty z posledních ročníků středních škol. O programu pro 3. a 4. ročník středních škol jsme si povídali s jeho autory Andrejem Novikem a Magdalénou Benešovou.

Proč chcete středoškoláky učit učit? A co vlastně? Moderní dějiny?
Magdaléna Benešová (dále MB):
U těch nejstarších středoškoláků se zaměřujeme spíše na dovednosti týkající se projektového řízení a práce s lidmi obecně, ale platformou jsou moderní dějiny skrze příběhy pamětníků. Setkávat se s pamětníky je totiž pro žáky a studenty hodně motivační, baví je to.
Andrej Novik (dále AN):
Máme totiž ta