Dobrý lídr je pro školu klíčový. Konference "Pedagogický leadership v ČR" přilákala do Sněmovny klíčové aktéry vzdělávání

Vydáno: 6 minut čtení

O přínosech pedagogického leadershipu toho bylo napsáno mnoho. Snadno bychom mohli nabýt dojmu, že tento inspirativní styl vedení a rozvoje lidí se v našich školách zabydlel. Pravdou je, že ačkoli u nás takových škol přibývá, ideálu se ani zdaleka neblížíme. Naše společnost zatím málo vnímá, že lídry ve školách potřebujeme jako sůl. Ovšem daleko smutnější je skutečnost, že je často nepožadují rodiče, samotní učitelé, a dokonce ani zřizovatelé. Abychom to změnili, je důležité aktivně sdílet zkušenosti škol, které umožňují pedagogům odborně i lidsky růst a výrazně tak zkvalitňují výuku.

Dobrý lídr je pro školu klíčový. Konference „Pedagogický leadership v ČR“ přilákala do Sněmovny klíčové aktéry vzdělávání
Mgr.
Renáta
Zajíčková
poslankyně, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení
Proto jsme společně
 
s Učitelem naživo a redakcí Řízení školy uspořádali konferenci „Pedagogický leadership v ČR“. Odborné setkání do Sněmovny přilákalo téměř 150 účastníků z řad ředitelů, učitelů, odborníků na vzdělávání, akademiků, politiků či zástupců resortu školství. Dvanáct vybraných hostů přineslo ve třech diskuzních panelech svůj úhel pohledu na toto téma.
Inovace ve vzdělávání budoucích ředitelů škol a pedagogický leadership
PhDr. Hana Košťálová,
Pomáháme školám k úspěchu
Mgr. et Mgr. Karel Gargulák,
výzkumník PAQ Research
Mgr. Petr Hopfinger,
lídr programu Ředitel naživo
 
Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.,
ředitel laboratorní školy Labyrinth Brno
Hana Košťálová
v prvním panelu potvrdila, že pro rozvoj pedagogického leadershipu je potřeba schopnost hodnotit kvalitu výuky, efektivně pracovat s dostupnými zdroji, a také to, že „first learner“ má největší vliv – například sám otevře svoji hodinu kolegům, ukazuje, jak přijímá (nejen dává) zpětnou vazbu. Zdůraznila nutnost podpory pedagogických lídrů z řad učitelů, a to nejen ve školách, ale i v celém systému. To potvrzují i zkušenosti
Břetislava Svozila
z Jihomoravského kraje, kde se ředitelé nerekrutují zevnitř školy. Mladí ředitelé zde svůj čas hodně věnují legislativě, právním předpisům, přípravě na návštěvu ČŠI, pedagogický proces, spolupráce s rodiči nebo kvalita výuky pak utíká stranou.
Karel Gargulák
připomněl, že ředitelé škol jsou pro učení žáků druhým nejdůležitějším faktorem. Vztah mezi kvalitou lídra a výsledky žáků i celé školy potvrzují i data v nedávné zprávě ČŠI.
Petr Hopfinger
popsal důležitost, kterou pedagogický lídr hraje v nastavování agendy ve škole, vytváření kultury a vize, které přispívají ke společnému učení. Všichni řečníci se však shodují v tom, že nám chybí systémová podpora ředitelů a silná státní veřejná instituce, která by se vzdělávání leaderů věnovala. Závěr panelu tak přinesl hned několik doporučení – investovat a účelově alokovat zdroje do podpory pedagogických lídrů, budovat odborné kapacity, popisovat kvalitu pedagogických činností a podporovat její rozvoj v učících se komunitách.
Pedagogický leadership a příklady dobré praxe u nás
Mgr. Daniela Pořízková,
Národní pedagogický institut, vedoucí oddělení podpory ředitelů
Mgr. Sehnal Jiří, DiS.,
ředitel ZŠ Svitavy T. G. Masaryka
Alexis Katakalidis, Msc.,
učitel a vzdělavatel budoucích učitelů
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková,
ředitelka ZŠ Kořenského, Praha 5
Ve druhém panelu
Daniela Pořízková
účastníkům konference představila nové kvalifikační studium pro ředitele školy Lídr školy, které vzniklo na základě memoranda mezi MŠMT, Učitelem naživo a NPI. Hovořila také o svých zkušenostech ředitelky školy, kdy se cítila jako osamocený hráč a bez podpory. Nakonec se obrátila na zkušené ředitele v okolí a získala tak úžasnou sdílecí komunitu i potřebnou podporu. To, aby ředitel nezůstal sám, zdůraznil i
Jiří Sehnal
. Podle něj leadershipu výrazně pomáhá důvěra. Pokud je starostou bývalý ředitel školy, tak budete mít jistotu, že rozumí školství. Sice vám skvěle vidí do karet, ale zároveň vás může podporovat a akceleruje to vývoj všech ředitelů ve městě. Že učitelská kvalita není konstanta, potvrdil ze své zkušenosti
Alexis Katakalidis
. Nejistý učitel se může snadno zlepšit, stejně jako zaběhlý učitel může snadno vyhořet. V obou případech pomáhá právě pedagogický leadership. Příběhy úspěšných škol jsou vždy inspirativní, nemálo ředitelů se ale dostalo i do slepé uličky. Také to je dobrá zkušenost, kterou bychom měli reflektovat. Fakt, že práce lídra přináší ve vlnách pozitivní i náročné chvíle, potvrdila také
Libuše Daňhelková
. Právě proto je podle ní důležitá podpora dalších lídrů veškole – nejlépe v každé třídě. Kromě zástupců se snaží o povzbuzování a rozvoj také u učitelů. Všichni řečníci se tak shodli v tom, že klíčovou vlastností dobrého lídra je sdílení a předávání.
Leadership pipeline – kariérní rozvoj pedagogických lídrů a jejich podpora ze strany zřizovatele
Mgr. Renáta Zajíčková
,
předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení
Mgr. Bc. Martina Běťáková
,
náměstkyně člena vlády, MŠMT
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu hl. m. Prahy
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
,
Ostravská univerzita
Podle
Renáty Zajíčkové
je lídr školy zároveň hybatel společnosti, nositel hodnot a reprezentant státu. Dobrým leaderem proto musí být i zřizovatel. Podle ní však zřizovatele často zastupují politici, kteří nemají odborný vzhled do vzdělávání. V mnohých obcích se tak nevyužívá potenciál, jakým může zřizovatel své školy a ředitele podpořit.
Martina Běťáková
potvrdila, že role zřizovatele je zásadní. Zákon o obcích ukládá samosprávě povinnost vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb svých obyvatel v různých oblastech včetně vzdělávání.
Lenka Němcová
připomněla, že dobrá škola není jen ta, která má dobrou střechu a nová okna, ale že musí mít také dobře nastavené procesy. To, že by zřizovatelé měli mít větší zodpovědnost za nastavení pedagogického procesu i kvalitu výuky, zdůraznil
Martin Tomášek
. MŠMT vytváří rámec pro fungování všech škol, je ale nemožné ušít pravidla na míru každé škole, protože náš systém je velmi diferencovaný a máme tu tisíce rozdílných škol. Můžeme nastavit trendy a směr, kudy se má systém vzdělávací politiky ubírat. Lídrovství musí probíhat na všech úrovních – u ředitelů, zřizovatelů i politiků.
Videozáznamy jednotlivých panelů konference naleznete na adrese
www.vzdelavaciForum.cz
.
Ředitelé s vizí, kteří ji dokážou propisovat do každodenního chodu školy, dokážou také zajistit, aby děti do školy chodily rády a učení jim dávalo smysl. Proto je pedagogický leadership jedním ze stavebních kamenů změny českého školství. Bez ohledu na to, kam chceme ve světle geopolitického a ekonomického vývoje náš vzdělávací systém za 10 nebo 20 let posunout, je ředitel ve fungování školy klíčovýmaktérem – svými rozhodnutími totiž může kvalitu vzdělávání žáků zásadně zlepšit už dnes. Přesto u veřejnosti téma pedagogického leadershipu zatím nerezonuje. Pojďme to společně změnit.