Aktuality

V Centru LOCIKA připravili proto balíček infografik s tipy pro děti i jejich rodiče. 
Vydáno: Dnes
Centrum LOCIKA dětem nabízí možnost anonymního chatování s krizovými interventy.
Vydáno: Dnes
Vhodné pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a středoškolské výchovné a kariérové poradce
Vydáno: Dnes
Není tajemstvím, že ne na každé střední škole je pozitivní přístup k výuce podnikavosti a podnikání, a právě Akademie podnikání může být jeden z nástrojů, který může pomoci začít změnu. Podnikavost není jen o podnikání ale také o kreativitě, schopnostech chopit se příležitosti a nebát se zkoušet nové věci. 
Vydáno: Dnes
 Rozhovor s Ivanou Hanušovou a Zbyňkem Kašparem z Nového Města nad Metují ze Základní a mateřské školy v Krčíně
Vydáno: 22. 06. 2024
Třetí a další kola jsou zcela na rozhodnutí škol, tj. školy určují jejich termín i způsob konání.
Vydáno: 22. 06. 2024
Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování adaptačních a integračních aktivit cizinců s dočasnou ochranou.
Vydáno: 21. 06. 2024
1661 českých škol a jejich studentů dnes využívá studentský průkaz ISIC. Oproti 1 525 školám minulý rok tak jde o devítiprocentní nárůst. Přes polovinu z toho tvoří střední školy, rychle ale roste i využívání průkazu na školách základních, kterých je už 728. Platných průkazů ISIC je nyní v Česku vydáno 610 056, i toto číslo rok od roku roste a největší podíl zde opět tvoří středoškolští studenti. Česko je v počtu vydaných průkazů s velkým odstupem první na světě. Obdobně je tomu i u učitelských průkazů ITIC, kterých momentálně platí 28 816. Zde tvoří největší skupinu učitelé ZŠ.
Vydáno: 21. 06. 2024
Metodický materiál, školy a školská zařízení veřejných zřizovatelů do 30. 6. 2024
Vydáno: 21. 06. 2024
Organizace SOFA díky dobré praxi z ČR i zahraničí dlouhodobě poukazuje na význam prevence v podpoře ohrožených dětí a jejich rodin včetně té psychosociální. Absence včasné podpory v dětství má negativní dopady na zdraví, sociální či ekonomickou situaci v dospělosti a také na státní rozpočet.
Vydáno: 21. 06. 2024
Téměř 9 000 pedagogických pracovníků a dalších odborníků z oblasti vzdělávání, ale také rodičů žáků využilo možnosti zapojit se do veřejné konzultace k návrhům revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání (RVP PV a ZV).
Vydáno: 21. 06. 2024
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
Vydáno: 20. 06. 2024
Finálová Celostátní přehlídka a vyhodnocení nejlepších středoškolských prací v rámci soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) proběhne ve dnech 21. – 23. června v Pardubicích. Závěrečné obhajoby studentských prací z 18 vědních oborů mohou zájemci z řad široké veřejnosti navštívit v sídle SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků bude v aule Univerzity Pardubice.
Vydáno: 19. 06. 2024
Národní zpráva ČŠI
Vydáno: 19. 06. 2024
MŠMT vydává seznam jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2025 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona.
Vydáno: 19. 06. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo analýzu přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25 od uchazečů, kteří se hlásili odjinud než ze základní školy. Ze středních škol, zejména z prvních a třetích ročníků, se na střední školu znovu hlásilo 18 %, tedy necelá pětina z celkového počtu žáků hlásících se na SŠ. Přes 82 % uchazečů se hlásilo ze základních škol.
Vydáno: 18. 06. 2024
Doučování realizované v rámci Národního plánu obnovy. 
Vydáno: 18. 06. 2024
Vysvědčení představuje pro mnoho školáků i jejich rodiče stres a napjaté nervy. V Centru LOCIKA připravili proto balíček infografik s tipy pro děti i jejich rodiče.
Vydáno: 18. 06. 2024
Na období září–prosinec 2024 (Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí)
Vydáno: 18. 06. 2024