Dokumenty

V Centru LOCIKA připravili proto balíček infografik s tipy pro děti i jejich rodiče. 
Vydáno: Dnes
Centrum LOCIKA dětem nabízí možnost anonymního chatování s krizovými interventy.
Vydáno: Dnes
Vhodné pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a středoškolské výchovné a kariérové poradce
Vydáno: Dnes
Není tajemstvím, že ne na každé střední škole je pozitivní přístup k výuce podnikavosti a podnikání, a právě Akademie podnikání může být jeden z nástrojů, který může pomoci začít změnu. Podnikavost není jen o podnikání ale také o kreativitě, schopnostech chopit se příležitosti a nebát se zkoušet nové věci. 
Vydáno: Dnes
 Rozhovor s Ivanou Hanušovou a Zbyňkem Kašparem z Nového Města nad Metují ze Základní a mateřské školy v Krčíně
Vydáno: 22. 06. 2024
Třetí a další kola jsou zcela na rozhodnutí škol, tj. školy určují jejich termín i způsob konání.
Vydáno: 22. 06. 2024
Kdo zodpovídá za přepravu dětí v autobuse? Objednali jsme autobus pro 38 dětí a učitele, 1. stupeň. Dopravce přistavil vůz, který neměl tolik sedaček k sezení, protože tam byl značný prostor pro kočárky a děti seděly na dvou sedačkách po třech, nebo mohly stát.
Vydáno: 21. 06. 2024
Za jakých podmínek je možné na maturitní obor přijmout žáka, který neuspěl v přijímacím řízení na jinou školu? Je možné jej přijmout bez toho, aby škola vyhlásila další kolo přijímacího řízení? Dotaz pokládáme v situaci, kdy je v roce 2024 ukončeno 2. kolo přijímacího řízení. Jak se liší postup v případě žáka, který v roce 2024 ukončí ZŠ, a žáka, který žádá o přestup do 1. ročníku naší školy z jiné SŠ?
Vydáno: 21. 06. 2024
Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování adaptačních a integračních aktivit cizinců s dočasnou ochranou.
Vydáno: 21. 06. 2024
1661 českých škol a jejich studentů dnes využívá studentský průkaz ISIC. Oproti 1 525 školám minulý rok tak jde o devítiprocentní nárůst. Přes polovinu z toho tvoří střední školy, rychle ale roste i využívání průkazu na školách základních, kterých je už 728. Platných průkazů ISIC je nyní v Česku vydáno 610 056, i toto číslo rok od roku roste a největší podíl zde opět tvoří středoškolští studenti. Česko je v počtu vydaných průkazů s velkým odstupem první na světě. Obdobně je tomu i u učitelských průkazů ITIC, kterých momentálně platí 28 816. Zde tvoří největší skupinu učitelé ZŠ.
Vydáno: 21. 06. 2024
Metodický materiál, školy a školská zařízení veřejných zřizovatelů do 30. 6. 2024
Vydáno: 21. 06. 2024
Organizace SOFA díky dobré praxi z ČR i zahraničí dlouhodobě poukazuje na význam prevence v podpoře ohrožených dětí a jejich rodin včetně té psychosociální. Absence včasné podpory v dětství má negativní dopady na zdraví, sociální či ekonomickou situaci v dospělosti a také na státní rozpočet.
Vydáno: 21. 06. 2024
Téměř 9 000 pedagogických pracovníků a dalších odborníků z oblasti vzdělávání, ale také rodičů žáků využilo možnosti zapojit se do veřejné konzultace k návrhům revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání (RVP PV a ZV).
Vydáno: 21. 06. 2024
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
Vydáno: 20. 06. 2024
Máme v ZUŠ žáky, kteří přišli později než v 7 letech. Teď jsou například v 6. ročníku I. stupně a je jim 17 let. Znamenalo by to, že by příští rok byli v 7. ročníku I. stupně a bylo jim (před začátkem školního roku) 18 let. Pokud by se rozhodli pokračovat i dále, bylo by možné je zařadit do 1. ročníku II. stupně (úspěšně ukončí I. stupeň), nebo by se museli zařadit rovnou do SPD (studia pro dospělé)? Neradi bychom se dostali do situace, kdy bychom špatným zařazením žáků neoprávněně čerpali státní prostředky. 
Vydáno: 19. 06. 2024
Má žák nebo jeho zákonný zástupce právo (právní nárok) požadovat kopii své písemné práce (pololetní, čtvrtletní) v době, kdy je již opravena a má z ní nějakou známku? Stává se, že ji požaduje, ale vyučující ji odmítá poskytnou s tím, že nechce, aby se autentické znění písemných prací rozšiřovalo mezí studenty. Vytvářet stále nová zadání je prakticky nemožné a zakázat studentovi, aby svou písemnou práci dále poskytl, je nemožné.
Vydáno: 19. 06. 2024
Finálová Celostátní přehlídka a vyhodnocení nejlepších středoškolských prací v rámci soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) proběhne ve dnech 21. – 23. června v Pardubicích. Závěrečné obhajoby studentských prací z 18 vědních oborů mohou zájemci z řad široké veřejnosti navštívit v sídle SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků bude v aule Univerzity Pardubice.
Vydáno: 19. 06. 2024
Národní zpráva ČŠI
Vydáno: 19. 06. 2024
MŠMT vydává seznam jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2025 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona.
Vydáno: 19. 06. 2024
Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál)