Hejblíkovic písničky na celý školní rok

Vydáno: 2 minuty čtení

Přemýšlíte nad tím, jak podpořit u dětí jejich přirozenou touhu se hýbat? Jednou z možností jsou Hejblíkovic písničky, které jsou spojené s pohybem a ukazováním a které děti nejen baví, ale také leccos naučí. Můžete je tematicky propojit s dalšími aktivitami ve školce v průběhu celého školního roku – začít můžete třeba hned s písničkou Drak, Podzimní nebo Hladoví čápi.

Hejblíkovic písničky na celý školní rok

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní program EV a jeho tvorba
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Evaluace EV ve škole
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní družina a kritéria ČŠI
Mediální vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Začínající učitelé

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II