Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů

Vydáno: 8 minut čtení

Školní výlety jsou u dětí velmi oblíbené. Na ředitele škol a pedagogy však tyto akce kladou značné nároky. Je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva, např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd.

Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany osobních údajů, pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím
Důležité je také zorientovat se v problematice odpovědnosti za škodu, a to jak za škodu způsobenou dětmi, tak za škodu způsobenou dětem. Právní aspekty školních výletů jsou proto důležité pro ředitele školy i pro jednotlivé pedagogy. Ještě složitější je zorganizovat školu v přírodě. Tato akce klade na školu vyšší nároky na dodržení právních předpisů.
Typy akcí
Právní předpisy rozeznávají
dva typy akcí
:
1.
zotavovací akce,

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
366/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Účast na školení během víkendu
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Poradna

Rozchod na školní akci
Koordinátor ŠVP
Kurzy
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Poškozená tabule - náhrada škody
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Podání léku dítěti s epilepsií
Škola v přírodě
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Doplňková činnost
Vracení úplaty
Odpovědnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Odpovědnost za škodu při odborné praxi