Jak postupovat při podání žádosti o přezkoumání výsledku hodnocení společné části maturitní zkoušky formou didaktického testu?

Nejprve je potřeba zvážit všechny relevantní důvody pro podání této žádosti.