Jak na vyloučení nebo podmíněné vyloučení žáka ze školy? - 2. část

Vydáno:
V minulém článku jsme představili rozdíl mezi podmíněným a nepodmíněným vyloučením ze školy. Věnovali jsme se rozdílům mezi jednotlivými typy a situacím, kdy lze a nelze vyloučit podmíněně a nepodmíněně. Ačkoliv mohou být v praxi podmínky pro vyloučení splněny, ředitelé se často dopouští procesních chyb při vylučování: při vylučování nepostupují zcela podle správního řádu, mají nepořádek ve spisu nebo nepoučí žáka o jeho právech. Všechna tato pochybení mohou vést krajský úřad ke zrušení jejich rozhodnutí o (podmínečném) vyloučení.
Jak na vyloučení nebo podmíněné vyloučení žáka ze školy? – 2. část
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka se specializací na školské právo, www.holubova.cz
Jak má tedy ředitel, který chce prošetřit kázeňské provinění žáka, jež může vést až k vyloučení, postupovat? Pro přehlednost jsem rozdělila celý proces do čtyř fází, přičemž ne každá musí v daném případě nastat.
1. Oznámení o zahájení správního řízení

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Změna pracovního poměru
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Policie ve škole
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Poradna

Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď
Povinné předškolní vzdělávání
Soukromá škola - stravování
Odvolání
Šablony
Ochrana osobních údajů
Příplatek
Odpady
Vyživovací povinnost
Zákon o ochraně oznamovatelů
Úvazek
Kvalifikace