Správní řízení v SŠ - strana 3

Cílem textu je shrnout důležité činnosti střední školy v únoru 2024, a to zejména v kontextu nových právních předpisů.
Metodiky i formuláře - přijímací řízení, přijímací zkoušky, digitalizace
Vydáno: 12. 01. 2024
Průběh správního řízení při přijímání ke vzdělávání ve střední škole, a to do prvního ročníku, v kontextu novelizovaných právních předpisů účinných od 1. 1. 2024.
  • Článek
Téma přijímacích zkoušek na střední školy posledních několik měsíců neopouští veřejný prostor. Mluvíme o jednotné přijímací zkoušce a její (ne)smysluplnosti, o obrovském převisu uchazečů na čtyřleté obory ze silných ročníků, elektronické přihlášce na přijímačky (která snad bude – a snad bude fungovat), o dopadech stávajícího systému na duševní pohodu, wellbeing a budoucnost současných deváťáků. Situace je obrovsky stresující pro všechny, podmínky jsou nepředvídatelné. Věřím, že mnohé střední školy přemýšlí, jak tuto zátěž pro své uchazeče aspoň trochu zmírnit. V článku nastíníme, jak o přijímačkách přemýšlíme v naší střední škole, Gymnáziu Paměti národa (GPN).
  • Článek
Od roku 2017 konají uchazeči o studium maturitních oborů vzdělání ve střední škole jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) v podobě testu z českého jazyka a literatury a matematiky. Celý postup je administrativě náročný, a to jak pro uchazeče a jejich rodiče, tak pro školy. Proto MŠMT přistoupilo k digitalizaci procesu přijímacího řízení do středních škol, jejímž cílem je přihlašování ke studiu ve střední škole pro všechny zainteresované strany zjednodušit.
Vydáno: 21. 11. 2023
  • Článek
Ke zdůvodnění ani k oprávněné kritice špatné situace v přijímání zejména na nedostatečně kapacitně dimenzované všeobecné střední školy bychom neměli používat odborně zastaralé a dnešní úrovni poznání neodpovídající argumenty. Tím ve skutečnosti dochází k další podpoře dlouhodobě nevhodného postupu státu i samosprávy.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Letošní přijímací zkoušky na střední školy rozpoutaly vlnu emocí, protože se ukázalo, že v některých krajích nejsou pro žáky, přestože mají dobré studijní výsledky, volné kapacity na středních školách. Do 9. tříd doputovaly silné ročníky, které měly problém se dostat už do mateřských škol, a tak se tato situace dala dlouhodobě předvídat.
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
Vydáno: 01. 01. 2024