Přijímací zkoušky - vydání rozhodnutí a možnost podat odvolání

Vydáno:

Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil nejen způsoby podávání přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy, průběh tohoto řízení, ale také dost podstatně vydávání rozhodnutí, když tato novela nyní obsahuje úpravu zvláštní vůči zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy nově
Průběh přijímacího řízení na střední školy nově
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Odvolací řízení (správní řízení)
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ