Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Září 2015

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské).

Pedagogové středních škol mohou být odměněni za svou práci při přípravě talentovaných žáků ve školním roce 2014/2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Od 29. září 2015 mají ředitelé středních škol, kteří se přihlásili do programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015 možnost zažádat o finanční odměnu pro své pedagogy, kteří se věnují talento...

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce...

Učitelé budou mít smlouvu minimálně na 12 měsíců

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila ve třetím čtení novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zavádí minimální délku trvání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou, a to na dobu nejméně 12 měsíců.

sCOOL web 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

sCOOL web 2015 je soutěž o nejlepší školní webové stránky, kterou vyhlásil EDUin a nakladatelství Wolters Kluwer je partnerem. Jsou stanovena kritéria, podle nichž si školy mohou vylepšovat své webové prezentace.

Vláda schválila novelu školského zákona

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, která upravuje zavedení povinného roku předškolního vzdělávání, nárok na místo v mateřské škole pro čtyřleté, případně tříleté děti, systém přijímacího řízení na stře...

Společné vzdělávání neznamená rušení škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Otázka inkluze dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu. V...

Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s čl. II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb. zveřejňuje informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání ma...

Tematická zpráva – Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem inspekčního elektronického zjišťování k problematice domovů mládeže. Inspekční zjišťování bylo zaměřeno na počty ubytovaných, na formy podpory poskytované domovy mládeže směrem...

Přijímací řízení SŠ 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“. Tento projekt n...

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). V novém oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium se žáci vzdělávají od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem.  

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Dítě s PAS ve třídě

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Vzdělávací program Dítě s PAS ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny jmenuj...

V rámci kampaně „Právo na dětství“ byl představen nový on-line katalog rodinných situací

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: REMMARK

Nového a dostupného pomocníka pro snadnou a rychlou orientaci v rodinných situacích představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Katalog vznikl v rámci Informační kampaně „Právo na dětství“. Pomoci by měl v případech, které pracovníci OSPOD (...

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Článek obsahuje informace MŠMT k procesu přezkoumávání výsledků společné části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2015 formou didaktického testu.

Nová výzva programu Extra třída

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin, o. p. s., ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco spustil další ročník  programu Extra třída. Jedná se již o čtvrtou výzvu. Třídy z celé České republiky mohou získat až 30 000 Kč na projekty, které přinášejí zajímavé aktivity do obce, kde se ...

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání popisuje aktuální informace o realizovaných či plánovaných opatření v návaznosti na schválenou novelu školského zákona § 16 (č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, s...

Ministryně představila plány a cíle do nového školního roku

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

„Mým plánem je podpořit rozvoj školství jak legislativně, tak i finančně. Chci co nejkvalitněji připravit realizaci společného vzdělávání a dokončit projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících a vysokoškolského zákona,“ to jsou podle s...

EDUin spouští celostátní soutěž webů škol pro všechny ZŠ a SŠ nazvanou sCOOL web 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

„Naším cílem není primárně závodit, předhánět se, bojovat a stavět někoho na piedestal. Chceme především pomáhat všem školám zlepšovat svůj web a nabídnout jim inspiraci prostřednictvím nejpovedenějších webů českého školství“, říkají o soutěži jej...

Seminář ke Grantovému programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních a aktuálním otázkám primární prevence v učňovském školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MHMP

Seminář je určen pro ředitele škol, školní metodiky prevence, zástupce nestátních neziskových organizací a další zájemce, kteří se zabývají primární prevencí rizikového chování.

Nabídka práce

Archiv článků