Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Leden 2015

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský záko...

Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2015 vyhlašuje IX. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ÚOOÚ

Informace mají dnes hodnotu zlata. Pokud jsou v těch správných rukách a využívány k tomu, k čemu mají být, je vše v pořádku. Představte si ale, že například z databáze banky, pojišťovny, státní instituce, třeba policie, nebo ze zdravotnických data...

Zájemci o grant mohou žádat v programu „Spolupráce škol a stipendia“ v rámci Norských fondů a fondů EHP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DZS

Zástupci základních, středních škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ mohou dát prostor svým projektovým představám a podat žádost o finanční podporu od 26. ledna 2015 do 26. března 2015 prostřednictvím  Domu zahraniční spolupráce. Prostředky alokované v rá...

Kurz robotiky ASURO pro nadané žáky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NIDV

Talentcentrum NIDV nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity. Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmon...

Jeden svět 2015 praskne vaši ochrannou bublinu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: jedensvet.cz

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to je cílem 17. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který své publikum přivítá výzvou „Praskněte své bubliny!“. Jeden svět se uskuteční v Pra...

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program...

Projekt K2 se blíží k cíli…

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Realizace dvouletého Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu O...

Rozšíření Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje „Dodatek č. 3 k vyhlášení Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ", který obsahuje především informaci o zvýšení počtu pilotních škol a seznam těchto škol, včetně kontaktů na ně.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didak...

Mapování společenských stereotypů IV.

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DOX

6. 2. 2015 od 10:00 do 15:00

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový r...

IV. mezinárodní vědecká konference Centra školského managementu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CŠM

Management vzdělávání aneb Jednota v různosti

Co trápí ředitele českých škol? Finance a administrativa...

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: TALIS

Podle mezinárodního šetření TALIS drtivá většina ředitelů zároveň učí. Většinu času pak tráví různými administrativními úkony, které jim zabírají až polovinu jejich pracovní doby.

Přihlášky k soutěžím 2014/2015; Povinné etudy pro soutěž žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje sólo – 2014/2015

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje doplňující materiál k propozicím soutěží základních uměleckých škol č.j. MSMT-23074/2014-1; nové přihlášky k soutěžím 2014/2015 Povinné etudy pro soutěž žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje sólo – 2014/2015

Webový portál ČŠI může pomoci s výběrem školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce nabízí rodičům využít možnosti nového informačního systému s názvem InspIS PORTÁL. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a systém vygeneruje přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům, doplněný navíc také ...

Vzdělávání pro práci s novými informačními systémy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich školy využívají povinně pro plnění zákonných povinností ...

Normativy soukromých škol na rok 2015

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2015 pro účely poskytování dot...

Nabídka práce