Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality

Ukončení karantény zaměstnance

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V případě negativního výsledku PCR testu a absenci příznaků onemocnění karanténu KHS ukončí a zaměstnanec se vrací do práce.

Testování ve školách a školských zařízeních od 31. ledna

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Novinka: Ochranná lhůta 30 dnů po prodělaném covidu

Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Nový podcast Zapojme všechny

Senát o mimořádném volnu ve školách kvůli koronaviru rozhodne 3. února

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: České noviny

Až deset dní mimořádného volnanebo zavedení distanční výuky

Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: O M E P

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu vyhlašuje další projekt a soutěž s finančním ohodnocením pro rok 2022

RVP - Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Národní pedagogický institut naplánoval sérii konferencí a workshopů, kde může téměř kdokoliv rozebírat s členy expertních panelů jednotlivá témata velké revize RVP ZV (malá revize proběhla nedávno se zaměřením na digitální kompetenci a novou Info...

Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochr...

Přehled MZCR: Karanténa a izolace - Jaká jsou pravidla?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MZCR

Často se ptáte, na jak dlouho a za jakých okolností jde člověk do karantény či izolace, případně jaké jsou podmínky jejich ukončení. Zde je jasný přehled, jak to je.

Soutěžme a buďme nejlepší!

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V minulém díle motivačního seriálu jsme sledovali typy zaměřené na vztahy: obránce, přítele a hvězdu. To jsou lidé, kteří si váží pohody v kolektivu a velmi si cení loajality. Dnes se zaměříme na další motivační skupinu, kterou jsou lidé soustředě...

Systémový přístup jako spolehlivý průvodce otevřených a zodpovědných škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Kultura si dává strategii k snídani. Výrok Petera Druckera, který je nejen populární, ale navíc i pravdivý. Kultura je jakýsi univerzální multiplikátor, který ovlivňuje veškeré další aktivity a snažení.

Profesní bádání jako cesta k lepším výsledkům učení žáků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Také vás zneklidňuje, že kolem nás každou chvíli vyskočí nějaký nový odborný termín, který vyžaduje naši pozornost? Přestože se často ukáže, že jde o jiné pojmenování něčeho důvěrně známého, stojí za to nová témata prověřit a ne jen nad nimi mávno...

Dětem cizinců brání ve studiu čeština, vzdělání často nedokončí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

Ministerstvo školství hledá cestu, jak žákům cizincům na středních školách a učilištích pomoci.

Jak vypadá ideální škola po covidu?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

„Školní řád vychází z platné legislativy, především ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů...“ slyším během zdlouhavého čtyřhodinového výkladu školního řádu. Sedím uprostřed zaplněné třídy a tuto větu slyším po třinácté. Už třináct...

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou...

Povídky, komiksy a videokurzy vhodné pro výuku internetu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Revidované rámcové vzdělávací programy pro základní i střední odborné vzdělávání kladou znatelný důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Už žáci prvního stupně základní školy budou nově vedeni k dosahování očekáváných výstupů informatického c...

Kontakty na KHS pro období 21. – 26. 1. 2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Vzhledem k rychle rostoucím počtům případů potvrzeného onemocnění covid ve školách a školských zařízení a s ním souvisejícím trasování rizikových kontaktů Ministerstvo zdravotnictví připravilo na žádost MŠMT seznam kontaktů Krajských hygienických ...

Množství obézních dětí letos celosvětově poprvé překoná počet podvyživených

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

K nadměrné váze nevede jen samotný nepoměr mezi přijatou a vynaloženou energií. 

Online databanka příkladů dobré praxe formativního hodnocení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: EDUkační LABoratoř

Jednou z aktivit projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizovala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, byla tvorba online databanky materiálů formativníh...

Akademie MenART otevírá přihlášky pro nadcházející školní rok pro mladé talenty a jejich učitele

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MenART

Stipendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART vstupuje do jubilejního pátého ročníku. I v příštím školním roce nabídne mladým talentům a jejich pedagogům možnost spolupracovat s 15 mentory – předními osobnostmi české umělecké scény,...

Pandemické ředitelské volno

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

10 dní mimořádného pandemického ředitelského volna dostalo od vlády zelenou. Ředitelé škol je budou moci využít i na distanční výuku. Obojí generuje rodičům nárok na ošetřovné. Návrh teď zamíří do Parlamentu, kde bude projednán ve zrychleném řízení.

Nabídka práce

Archiv článků