Poradna: Energetické nápoje a nikotinové sáčky

Vydáno: 3 minuty čtení

Energetické nápoje a nikotinové sáčky

Můžeme dát do školního řádu (se souhlasem školské rady) zákaz energetických nápojů v areálu školy?
A co se současným „hitem“ dětí – nikotinovými sáčky (mimochodem volně prodejnými v trafikách

Související dokumenty

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Vyhlášky

410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Nařízení vlády

467/2009 Sb. , kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Pracovní situace

Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád z pohledu práva
Kázeňská opatření
Obsah školního řádu
Školní řád pro základní umělecké školy
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Novela maturitní vyhlášky
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“