Spolupráce sborovny - zážitky z cest s ČŠI

Vydáno: 6 minut čtení

Vím, že dnešní článek míří do Letního speciálu pro ředitele škol, kteří si v době jeho čtení (doufám) užívají zaslouženého odpočinku. Uzávěrka tohoto čísla je však na konci dubna a mě čeká další cesta s ČŠI k šetření stížnosti. Jednou ze slabin, na které při takových cestách do škol narážím, je spolupráce sborovny. Dnes se tedy chci podělit o své zážitky z cest, které mohou sloužit jako následováníhodné tipy, jak dobrou spolupráci ve sborovně ukázat i (nezvané) návštěvě.

Spolupráce sborovny - zážitky z cest s ČŠI
Mgr.
Jarmila
Kubáňková,
Ph.D.,
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú., považuje při spolupráci za nejdůležitější schopnost dívat se

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Málotřídní
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Tematická zpráva ČŠI 2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Poradna

Lesní školka