Příklady inspirativní praxe spolupráce škol aneb klíčová role ředitele v aktivitě školy

Vydáno: 6 minut čtení

Česká školní inspekce přispívá ke zkvalitňování vzdělávací soustavy i příklady inspirativní praxe (PIP) a snaží se tak pomoci školám najít osvědčená řešení řady společných problémů. Spolupráce škol je pak zásadní téma, které Česká školní inspekce monitoruje u středních škol.

Příklady inspirativní praxe spolupráce škol aneb klíčová role ředitele v aktivitě školy
Mgr.
Tomáš
Pavlas,
vedoucí oddělení metodik a analýz České školní inspekce
Jako příklad dobré

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Málotřídní
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

Poradna

Lesní školka