Výběr informační technologie

Vydáno:

Úroveň a vyhovění všem legitimním požadavkům jsou přímo závislé na výběru vhodného účetního softwaru. Při vedení účetnictví hraje významnou roli jeho propojení s ostatními subsystémy a agendami.