Aktuality

Posledních několik málo dní před konferencí Škola jako místo setkávání máme radost, že vám můžeme představit dalšího partnera. Těšíme se z dlouhodobé spolupráce a na shledání 4. října v prostorech Novotného lávky.
Vydáno: 29. 09. 2023
Kapitola školství je v něm posílena tak, aby průměrný plat učitele mohl vzrůst na 52 426 Kč. 
Vydáno: 27. 09. 2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. 
Vydáno: 26. 09. 2023
Přehled informací pro školy a školská zařízení zpracované připravený od MŠMT.
Vydáno: 26. 09. 2023
SCHOLA EMPIRICA vás zve na Konferenci ROSTEME SPOLEČNĚ: Osvědčené metodiky pro rozvoj socioemočních dovedností ve škole.
Vydáno: 26. 09. 2023
Téměř stovka učitelů z celé České republiky se 20. září 2023 sešla na Slavnosti škol Paměti národa, která se tentokrát konala v barokním refektáři Dominikánského kláštera v Praze 1. Vzdělávání Paměti národa, do jehož aktivit a projektů se ročně zapojuje bezmála tisíc učitelů, chce touto formou ocenit a propojit pedagogy, kteří mají zájem o projektovou výuku a nové trendy ve výuce moderních dějin.
Vydáno: 22. 09. 2023
Poslechtěte si rozhovor s Irenou Trojanovou (ředitelka ZŠ a mentorka v oblasti vzdělávání) a Zuzanou Svobodovou (ředitelka vzdělávací organizace, lektorka na Katedře andreagogiky a managementu vzdělávání).
Vydáno: 22. 09. 2023
Odbornou konferenci pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti pořádá nakladatelství Pasparta společně s nakladatelstvím FRAUS a spolkem Knižní stezka k dětem.
Vydáno: 22. 09. 2023
Vnímáte jako důležité, aby se vaši žáci připravili na život v multikulturním a jazykově rozmanitém světě? Pak přijměte pozvání ke sledování diskuse u kulatého stolu o tématech jazykové propedeutiky.
Vydáno: 20. 09. 2023
Jak jí rozumět a jak ji využít ve vzdělávání? Sledujte žive streamovanou debatu u kulatého stolu 27. 9. 2023  od 15 hodin.
Vydáno: 20. 09. 2023
V poslední době je velmi diskutované téma důvěryhodnosti spolku Pedagogická komora.
Vydáno: 20. 09. 2023
Práce s kolektivem dětí je nikdy nekončící dobrodružství, které přináší bezpočet různých situací. Metoda hodnotového vzdělávání skýtá řadu nástrojů, jak na ně.
Vydáno: 19. 09. 2023
Velice rádi vám dnes na Řízení školy online představujeme dalšího partnera naší konference Škola jako místo setkávání. Jedná se o společnost Spectrasol, s. r. o., která není partnerem zcela novým. Spolupráci jsme navázali již na konferencích pro zástupce ředitele a jsme potěšeni, že jejich náklonnost stále trvá. Děkujeme a 4. října se s nimi opět těšíme na viděnou, tentokrát na Novotného lávce.  
Vydáno: 19. 09. 2023
Aktivity, které můžete se žáky využít nejen na začátku roku.
Vydáno: 18. 09. 2023
Poslanecká sněmova 12. 9. 2023 odmítla pozměňovací návrhy Senátu, a v původním znění schválila dlouho očekávanou novelu zákoníku práce, která transponuje směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby.
Vydáno: 18. 09. 2023
Pozvánka na online vzdělávací akci - kvalitnější život pro děti s autismem
Vydáno: 18. 09. 2023
Asociace podnikavé Česko pořádá ve čtvrtek 19. října v Praze jedinečnou konferenci o podnikavosti ve vzdělávání. Pod záštitou MŠMT a MMR se zde setkají představitelé českých organizací, které usilují o větší rozvoj podnikavosti ve vzdělávacím systému. S úvodním slovem vystoupí i Danuše Nerudová a Elin McCallum, která se podílela na vzniku rámce EntreComp sloužícího pro popis podnikavosti a jako cesta k jejímu rozvíjení.
Vydáno: 15. 09. 2023
Partnerství pro vzdělávání 2030+ pořádá konferenci Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ČR.
Vydáno: 15. 09. 2023
Nominace jsou možné do neděle 17. 9. 2023. 
Vydáno: 14. 09. 2023
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách je určena vedoucím pracovníkům škol a pracovníkům školních knihoven.
Vydáno: 14. 09. 2023