Konference Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku

Vydáno: 2 minuty čtení

Asociace podnikavé Česko pořádá ve čtvrtek 19. října v Praze jedinečnou konferenci o podnikavosti ve vzdělávání. Pod záštitou MŠMT a MMR se zde setkají představitelé českých organizací, které usilují o větší rozvoj podnikavosti ve vzdělávacím systému. S úvodním slovem vystoupí i Danuše Nerudová a Elin McCallum, která se podílela na vzniku rámce EntreComp sloužícího pro popis podnikavosti a jako cesta k jejímu rozvíjení.

Konferenci mohou navštívit všichni, kdo mají zájem dozvědět se o současném stavu rozvoje podnikavosti ve vzdělávání a konkrétních příkladech z praxe nebo potkat představitele českých organizací, které se snaží o její rozvoj.

Asociace podnikavé Česko na konferenci představí výsledky prvního roku své činnosti. V rámci té mapuje systém vzdělávání zaměřeného na rozvoj podnikavosti v České republice a propojuje mezi sebou jeho aktéry. Na konferenci bude prezentovat zjištění z mapování a z několika realizovaných průzkumů.

Ve třech blocích následně vystoupí zástupci škol, vzdělávacích organizací či zřizovatelů napříč Českou republikou a budou sdílet své zkušenosti a konkrétní příklady toho, jak lze rozvíjet podnikavost u dětí ve věku základní školy, u středoškoláků i u dospělých. Rozdělení diskusních bloků je inspirováno evropským rámcem EntreComp a zároveň jednotlivými stupni vzdělávacího systému:

  • Příležitosti pro rozvoj podnikavosti v základním školství
  • Zdroje pro budování podnikavosti na středních školách
  • Jak mohou jít (nejen mladí) lidé se svým nápadem „do akce" (a proč to často nedělají)

V rámci konference bude věnován dostatečný čas a prostor pro sdílení názorů s publikem a také pro vzájemné seznámení a navázání spolupráce s dalšími hybateli podnikavosti.

Na konferenci vystoupí mimo jiné:

  • Elin McCallum, ředitelka a spoluzakladatelka Bantani Education
  • Danuše Nerudová, ekonomka a kandidátka na prezidentku ČR
  • David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny
  • Anna Kačabová, ředitelka Asociace podnikavé Česko

 

Zdroj: Asociace podnikavé Česko