Konference Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ČR

Vydáno: 2 minuty čtení

Partnerství pro vzdělávání 2030+ pořádá konferenci Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ČR.

Konference je věnována aktuálnímu tématu – otázce, jak by měla vypadat místní školní správa, aby efektivně podporovala zlepšování kvality výuky a vzdělávacích výsledků dětí a snižování nerovností ve vzdělávacím systému. S programem konference, na které vystoupí řada osobností českého vzdělávání včetně ministra školství Mikuláše Beka, se můžete seznámit zde.

Kdy: čtvrtek 21. 9. 2023, více informací zde.

Kde: Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha 6, nebo online (v přímém přenosu na YouTube, záznam bude zveřejněn také na webu konference).

Partnerství pro vzdělávání 2030+ na konferenci představí svůj Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Dokument je výsledkem tříletého úsilí pracovní skupiny Střední článek. Pro experty ze zapojených organizací je ve shodě se Strategií pro vzdělávání 2030+ zavedení efektivní místní školské správy cesta, jak uskutečnit systémové změny a řešit řadu dlouhodobých problémů, mezi které patří například přetížení ředitelů škol administrativou nebo velké rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi školami. Na konferenci bude zahájena veřejná konzultace k předloženému návrhu. Konference navazuje na sérii vzdělávacích aktivit, jejichž témata a výstupy naleznete zde.

Cílem konference je:

  • zahájit veřejnou konzultaci k návrhu Partnerství pro vzdělávání 2030+, jak posílit systém vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR;
  • účelem návrhu je podpořit vznik odborné a politické shody o tom, jaké změny ve veřejné správě jsou nutné pro podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků.