Konference Rosteme společně: Osvědčené metodiky pro rozvoj socioemočních dovedností ve škole

Vydáno: 1 minuta čtení

SCHOLA EMPIRICA vás zve na Konferenci ROSTEME SPOLEČNĚ: Osvědčené metodiky pro rozvoj socioemočních dovedností ve škole.

Konference se koná 2. 11. 2023 v Praze a jejím tématem je zvyšování wellbeingu dětí a s tím související rozvoj sociálních a emočních dovedností. Představíme zde široké odborné veřejnosti závěry z výzkumu našeho posledního projektu, na kterém se podílely MŠ a ZŠ z Prahy a Středočeského kraje. Na konferenci se dozvíte více také o metodice KiVa, Skills Builder a Dobrý začátek, které naše organizace adaptuje pro české školy.

Přihlašování na konferenci a jednotlivé workshopy je spuštěno pod tímto odkazem.

Zdroj: https://www.scholaempirica.org/