Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po transpoziční novele zákoníku práce

Vydáno: 1 minuta čtení

Poslanecká sněmova 12. 9. 2023 odmítla pozměňovací návrhy Senátu, a v původním znění schválila dlouho očekávanou novelu zákoníku práce, která transponuje směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Novela pamatuje i na další změny, např. úpravy v oblasti výkonu práce z domova nebo elektronizaci dokumentů a doručování. Novelu již také 17. 9. 2023 podepsal prezident Petr Pavel.

Zásadní změny se dotknou mimo jiné prací konaných mimo pracovní poměr. Připravte se na tyto změny s pomocí našeho webináře. Seznamte se s hlavními změnami této oblasti, které novela zákoníku práce přináší. 

S významnými změnami vás 13. 10. 2023 seznámí JUDr. Dominik Brůha. Bohatý prostor bude věnován také vašim dotazům. Nehodí se vám termín? Součástí vstupenky je také záznam webináře, můžete se tak k přednášce vrátit kdykoliv zpětně.

 

Přihlásit se můžete již nyní na našich stránkách.

 

Zdroj: Wolters Kluwer ČR, a.s.