Přijímací zkoušky jako lekce kariérového poradenství pro vzdělávací politiku

Vydáno: 10 minut čtení

Letošní přijímací zkoušky na střední školy rozpoutaly vlnu emocí, protože se ukázalo, že v některých krajích nejsou pro žáky, přestože mají dobré studijní výsledky, volné kapacity na středních školách. Do 9. tříd doputovaly silné ročníky, které měly problém se dostat už do mateřských škol, a tak se tato situace dala dlouhodobě předvídat.

Přijímací zkoušky jako lekce kariérového poradenství pro vzdělávací politiku
Mgr.
Silvie
Pýchová
Ph.D.
certifikovaná kariérová poradkyně, spoluzakladatelka Centra kompetencí, předsedkyně Expertní komory kariérového poradenství
Kromě toho, že dopad pocítili samotní patnáctiletí lidé (i jejich rodiny), kteří zažili na vlastní kůži vysokou míru stresu a obavu o budoucnost, nasvítil tento stav ještě jiný závažný problém. Ukázalo se totiž doposud skryté a neřešené dilema, a to, zda jsou příjímací zkoušky na SŠ spíše soutěží o to, kdo obsadí limitovaný počet „židlí“ na středních školách určený pouze pro elity,
versus
to, zda nám jde o to, aby se každý mladý člověk co nejlépe a co nejdéle vzdělával. V různých diskuzích na sociálních sítích (včetně odborných kruhů) se ukazovalo, že podle mnohých je v pod

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Kariérové poradenství
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Povinná dokumentace ústavních zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí

Poradna

Kariérový poradce na ZŠ