Majetek škol a jeho různé kategorie

Vydáno:

V tomto článku se budeme zabývat různými kategoriemi majetku škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace, jelikož tato právní forma je u škol nejčastější a zároveň z hlediska kategorií majetku nejkomplikovanější. Kategorie majetku budeme zkoumat primárně z pohledu vztahu mezi školou, jako příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem, což je v případě základních či mateřských škol v drtivé většině příslušná obec. A v případě středních škol je zřizovatelem převážně příslušný kraj.   

Související dokumenty

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
89/2012 Sb. občanský zákoník
563/1991 Sb. o účetnictví
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Pracovní situace

Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Finanční kontrola
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Platby za pomůcky v MŠ
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Podstata účetnictví
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Účetní zápisy a záznamy

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Pracovní sešity
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Finance
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Malování tříd v základní škole – účetnictví