Jak formativně hodnotit rozvoj dovedností s pomocí metodiky Skills Builder

Vydáno: 12 minut čtení

Formativní hodnocení a využívání jeho nástrojů pro české vyučující dávno není žádnou neznámou. Mnozí z nich absolvovali nejedno školení právě s touto tematikou a více či méně úspěšně se jim daří formativně hodnotit děti ve svých třídách. Metodika Skills Builder je oproti tomu v českém prostředí nová, ale hned zpočátku vyučující, kteří se rozhodli s ní pracovat, zmiňovali, jak nápomocná je právě při formativním hodnocení. Co metodika konkrétně v tomto ohledu nabízí a čím by mohla oslovit vyučující?

Jak formativně hodnotit rozvoj dovedností s pomocí metodiky Skills Builder
PhDr.
Irena
Zárubová
metodička vzdělávání, Schola Empirica, z. s.
Slovní hodnocení měkkých dovedností
Možná jste to byli právě vy, kdo poprvé v letošním školním roce psal v lednu svým žákům slovní hodnocení. Náročnost takového úkolu bývá mnohdy nepopsatelná a ti, co obdobné vysvědčení již někdy psali, vědí, že k sepsání relevantních výstupů je důležité plánovaně sledovat, zaznamenávat a s dětmi popisovat jejich pokroky v průběhu celého pololetí. Co sledujeme? To nám určují definované výstupy a obsah učiva pro konkrétní období studia. Jak je to však s měkkými dovednostmi? Některé jsou sice ve školních dokumentech popsány a definovány, ale nejsou vázány na konkrétní ročník. V úvodním odstavci slovního hodnocení pak bývá popis chování žáka/žákyně, popř. klíčových kompetencí, kde se nejčastěji objevují fráze, např. Býváš pravidelně připraven/a na výuku, Daří se ti spolupracovat se (všemi) spolužáky, dokončuješ rozpracované úkoly, lišící se v příslovcích (často, občas, někdy, většinou apod.). V druhém pololetí vyučující zaznamená, že již v prvním pololetí napsal o dítěti „takřka vše“ a není toho mnoho dalšího k doplnění, a