Pomoc škole i druhým. To je program Stand By Me / Stojím při Tobě

Vydáno: 4 minuty čtení

Už více než rok běží po celé České republice bezplatný inkluzivní buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE), který se opírá o bohaté zkušenosti DofE s mimoškolní a zážitkovou pedagogikou. Tříměsíční dobrovolnická výzva motivuje žáky k všestrannému rozvoji jejich potenciálu a zároveň i k pozitivní změně v jejich škole. První ročník programu absolvovalo přes 480 žáků z více než 60 ZŠ, SŠ a volnočasových center.

Pomoc škole i druhým. To je program Stand By Me / Stojím při Tobě
Naděžda
Vránová
Projektová manažerka
Program Stand By Me / Stojím při Tobě byl jedním z hlavních témat královské návštěvy prince Edwarda, vévody z Edinburghu, v květnu 2023. Setkali se s ním například absolventi programu z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě nebo ze Střední školy polytechnické Kyjov.
Fungování programu je založeno na modelu tzv. peer-to-peer spolupráce, kdy si dvojice nebo trojice spolužáků poskytuje podporu a učí se od sebe navzájem. Dle návodné metodiky jsou systematicky vedeni k zájmu o pomoc druhým, sounáležitosti, odpovědnosti a porozumění skrze aktivity, které je baví a přinášejí jim radost. Při spolupráci zároveň rozvíjejí měkké dovednosti, jako je práce v týmu, kreativita, komunikace, adaptabilita, vytrvalost a odhodlání.
Kromě samotného benefitu v oblasti seberozvoje studentů oceňuje tento program řada škol, které jej v uplynulém roce implementovaly, především jako účinný nástroj pro zlepšení fungujících kolektivů, studijních výsledků i otevřeného a bezpečného prostředí školy.
Stand by Me / Stojím při Tobě
je ideální příležitostí pro aktivizaci introvertních žáků ve výuce, začlenění nováčků do již fungujících tříd, přípravu na opravné nebo maturitní zkoušky a pro podporu žáků se speciálními potřebami. Program také pomohl s překonáváním předsudků a bariér mezi českými žáky a nově příchozími vrstevníky z okupované Ukrajiny – mladí Ukrajinci a Ukrajinky nyní tvoří asi čtvrtinu celkového počtu účastníků. Zapojeni jsou však i studenti z Rumunska, Moldavska, Chile nebo Austrálie.
Oslava prvního výročí programu Stand By Me / Stojím při Tobě na britském velvyslanectví v Praze, jejíž součástí bylo předání pamětních diplomů vybraným absolventům ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou nebo ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov. Mezi hosty akce byla například náměstkyně MŠMT Martina Běťáková, vedoucí Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR Yulia Oleinik a mnoho dalších.
Příkladem dobré praxe je tvorba slovníčků do povinných předmětů – na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno nebo na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě žákům-cizincům pomohly překonat jazykovou bariéru, snáz porozumět učivu a držet krok s ostatními. V Základní škole Gajdošova v Brně se zase dvojice kamarádek rozhodla společně věnovat ilustraci a tvorbě pohádkové knížky O Koblížkovi, kterou následně věnovaly místnímu azylovému centru. Spektrum společensky odpovědných aktivit je široké a může zahrnovat i výpomoc pedagogům, vedení zájmových kroužků či mentoring mladších studentů.
Novinkou letošního roku je možnost absolvovat program plně online, za podpory mentora s proškolením v kyberbezpečnosti. Zapojit se tedy může kdokoliv ve věku od 12 do 24 let bez ohledu na místo svého bydliště nebo studia, což je klíčový krok pro zapojení zájemců z menších obcí a měst.
Pro svůj přínos a sociální citlivost získal program záštitu Dětského fondu OSN (UNICEF), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Absolventky programu Stand By Me / Stojím při Tobě z VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice na setkání se zmocněnkyní vlády pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou při příležitosti oslav Světového dne dětí 2023 pořádaného fondem UNICEF
Projekt Stand By Me / Stojím při Tobě finančně podpořil UNICEF, Nadace České spořitelny, Nadace BLÍŽ K SOBĚ, Nadační fond Škoda Auto, Progresus Invest
Holding
a CVC. Odbornou konzultaci poskytly organizace Člověk v tísni, ČOSIV, Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney a Centrum LOCIKA.
DofE
je celosvětově uznávané ocenění pro mládež ve věku od 14 do 24 let, které je motivuje v osobním rozvoji. Každoročně se do něj hlásí tisíce žáků, kteří se zlepšují v aktivitách zahrnujících pohyb, rozvoj dovednosti dle vlastního zájmu, dobrovolnictví a dobrodružnou expedici.
Kontakt pro školy
: Kateryna Rozumyková, +420 771 282 391, kateryna.rozumykova@dofe.cz, www.dofe.cz.