Individualizovaný wellbeing (aneb nedívejme se na všechny stejně)

Vydáno: 8 minut čtení

Wellbeing je termín, který se začíná objevovat ve slovníku vedoucích pracovníků, a tedy i ředitelů škol a školských zařízení. Co wellbeing představuje? A jak dosáhnout jeho naplnění u dovednostně, zkušenostně i věkově rozdílných pracovníků? Zapojením age managementu? Pojďme se na wellbeing podívat individuálně a zajistit si jeho prostřednictvím spokojené zaměstnance.

S
větová zdravotnická organizace (WHO) wellbeing definuje jako „Stav životní pohody, v níž každý jedinec realizuje svůj vlastní potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, dovede pracovat produktivně a užitečně a je schopen přispět k rozvoji své komunity.“ Podíváme-li se na tuto definici pohledem vedoucího pracovníka, který chce podporovat wellbeing u svých kolegů, je jasné, že musíme:
  • Napomáhat rozvoji potenciálu každého pracovníka
  • Podporovat jeho produktivitu a užitečnost
  • Zvyšovat odolnost vůči stresu

Představme si nyní složení našeho pedagogického sboru (a klidně i nepedagogické kolegy) a zamysleme se, jak je možné u nich tyto tři aspekty wellbeingu efektivně a smysluplně podpoř