Aktuality - strana 2

Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi.
Vydáno: 16. 05. 2023
Žákům ze Středočeského kraje, kteří v jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté gymnázium získali 80 a více bodů, a přesto se na vybranou školu ani po druhém kole přijímacích zkoušek nedostanou, individuálně pomůže v případě zájmu Středočeský kraj.
Vydáno: 16. 05. 2023
Zásadní změny v povinné školní docházce a lepší prostupnost mezi jednotlivými stupni českého vzdělávacího systému, to jsou klíčové úkoly nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, který v úřadu na počátku května vystřídal Vladimíra Balaše. Za své priority označil prodloužení povinné školní docházky, posílení všeobecného středního vzdělávání, větší důraz na profesní přípravu na terciární úrovni, lepší přístup k vysokoškolskému vzdělávání a efektivnější plánování a budování školské infrastruktury. Potřebné finance na připravované změny chce nový ministr školství získat z evropské půjčky, která by umožnila investice do zvýšení kapacity škol, navýšení počtu učitelů, ale i finanční pomoc studujícím na vysokých školách.
Vydáno: 16. 05. 2023
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) se připojuje ke stanovisku Society for all (dříve ČOSIV) věnujícímu se připravované změně financování a institucionalizaci pozice asistenta pedagoga v regionálním školství (tzv. parametrizaci). „Institucionalizace pozice asistenta pedagoga je v principu dobrým záměrem, neboť přispěje ke zvyšování jistoty a stability této pozice v českém školství,“ uvádí se ve stanovisku. Podmínkou ale je, že umožní poskytnout individuální podporu dětem tak, jak ji garantuje české i mezinárodní právo. 
Vydáno: 15. 05. 2023
Formou komplexní absolventské práce ve středních odborných školách 
Vydáno: 15. 05. 2023
Katedra andragogiky otevírá další běh studia pro vedoucí školské pracovníky.
Vydáno: 13. 05. 2023
Společná argumentace, propojení řady fungujících projektů, sil i zkušeností do jednotnějšího hlasu, intenzivní komunikace směrem k relevantním aktérům, využitelné zdroje a data o významu pravidelného pohybu pro lidské zdraví jako prevence závažných onemocnění nebo nabídka realizace programů podpory napříč populací – to jsou hlavní pilíře činnosti multisektorové iniciativy na podporu zdravého pohybu a aktivního životního stylu ve společnosti, zastřešené platformou Aktivní Česko (www.aktivnicesko.cz).  Mezi podporující odborné partnery se zařadilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Vydáno: 12. 05. 2023
Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.
Vydáno: 12. 05. 2023
Proti rozhodnutí se lze do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.
Vydáno: 12. 05. 2023
V současné době je v legislativního procesu projednáván návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V případě jeho schválení budou navrhované změny účinné od 1. září 2023.  Novelou dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na délku akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci.
Vydáno: 12. 05. 2023
Výzva obsahuje věcné zaměření a účel seznamu, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky pro podávání žádostí.  
Vydáno: 12. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.
Vydáno: 12. 05. 2023
- čísla roku 2023
Vydáno: 12. 05. 2023
Pražský inovační institut zve na sérii akcí, které se odehrají během května a začátkem června. Určeny jsou pražským učitelům, ředitelům škol a jejich zástupcům a dalším profesionálům ve vzdělávání.
Vydáno: 12. 05. 2023
Od května se rozšířila síť odborníků, kteří pomáhají školám v souvislosti se zaváděním změn v informatické a digitální oblasti, kterou poskytuje Národní pedagogický institut ČR. Její součástí se stali krajští ICT metodici, známí pod zkratkou KIM. Ti působili od roku 2018 v končícím projektu SYPO.
Vydáno: 12. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začíná od 1. července 2023 realizovat projekt Střední článek podpory. Jeho činnost tak rozšiřuje ze současných dvou pilotních okresů do všech krajů v ČR.
Vydáno: 11. 05. 2023
Čtvrtý ročník Cen Nadace České spořitelny reflektuje další náročný rok českého školství, které čelilo příchodu tisíců ukrajinských dětí a teenagerů. Letošní držitelé cen významně přispěli k jejich zapojení nejen do školního života. Porota vyzdvihla práci Nadačního fondu Eduzměna, ocenila aktivity programové ředitelky organizace Meta Kristýny Titěrové, tým Začni učit! získal cenu za podporu ukrajinských pedagožek. Zvláštní uznání si letos zasloužili zástupci organizací a institucí, které se podílely na úspěšném startu programu Lídr školy. Za Ministerstvo školství cenu převzal nový ministr Mikuláš Bek.
Vydáno: 11. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy patří mezi organizace, které podporují vzdělávání a odborné praxe žáků škol. V minulých dnech tak například v odboru řízení regionálního školství, oddělení školského rejstříku, vykonávali svou odbornou praxi žáci SSŠVT Prosek.
Vydáno: 09. 05. 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo stanovisko k tématu domácích úkolů.
Vydáno: 07. 05. 2023
Právě startuje již druhý ročník největšího a nejkomplexnějšího testování digitálních dovedností žáků a studentů v České republice pod názvem IT Fitness Test 2023 V4 & Ukrajina. Hlavním cílem projektu je měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů s cílem zhodnotit jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání. Vloni se v ČR zapojilo přes 8 000 respondentů, v rámci zbylých zemí Visegrádu (V4) se podařilo do testování zapojit více jak 115 000 lidí. Partnery letošního testování jsou komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s. (AAVIT), a Microsoft Česká republika a Slovensko. Testování bude probíhat až do října 2023 online formou na https://itfitness.eu/cs/.
Vydáno: 05. 05. 2023