Aktuality

Všechny zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.  
Vydáno: 28. 03. 2024
Jak funguje politický marketing? Je to nástroj k manipulaci nebo pomáhá voličům v rozhodování? Jak bychom se v roli politiků zachovali my? Jak by nás ovlivnila touha po moci? A co je vlastně zodpovědností voličů? Proč nevolíme podle volebních kalkulaček?
Vydáno: 28. 03. 2024
Workshopy NPI ČR s představením těchto učebních pomůcek a se sdílením příkladů dobré praxe z výuky
Vydáno: 27. 03. 2024
Sport je pro všechny. S odhodláním a vášní můžeme překonat veškeré překážky.
Vydáno: 27. 03. 2024
Inovativní metodický průvodce reaguje na neustále se rozvíjející oblast speciální a inkluzivní pedagogiky.
Vydáno: 26. 03. 2024
Nejméně dvakrát týdně pije energetické nápoje až 70 tisíc českých dětí ve věku jedenáct až patnáct let. V jedné plechovce při tom může být stejné množství kofeinu jako ve čtyřech šálcích kávy.
Vydáno: 25. 03. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo tento týden odborný panel na téma Předškolní vzdělávání v datech. Tématy byly lokální nedostatky kapacit v předškolním vzdělávání, průběh kurikulárních reforem, novelizace vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky či demografická struktura ČR a její vliv na vzdělávání. 
Vydáno: 25. 03. 2024
Metodické doručení pro všechny pracovníky škol (primárně určen pracovníkům školního poradenského pracoviště)
Vydáno: 25. 03. 2024
Proč by školy s méně než 250 žáky neměly v 21. století existovat?
Vydáno: 24. 03. 2024
Vinohradská 12: Diskriminace romských dětí ve vzdělávání
Vydáno: 23. 03. 2024
V sobotu 23. března 2024 - Valdštejnská 20, Praha 1
Vydáno: 22. 03. 2024
Chcete se pustit do odvážného projektu, ale nevíte jak na to? Láká vás myšlenka opustit svou komfortní zónu, ale nejste si jistí, že to zvládnete? Nebo chcete podniknout dobrodružnou výpravu se svými studenty, ale bojíte se rizika?
Vydáno: 22. 03. 2024
Značka, která vznikla, aby pomáhala všem ředitelkám, ředitelům, zástupkyním i zástupcům. Značka, kterou v dnešní době preferují učitelé, zřizovatelé i celé širší vedení škol. 
Vydáno: 21. 03. 2024
Novela školského zákona má mnoho připomínek.
Vydáno: 20. 03. 2024
Podle prognózy se pokles počtu dětí v MŠ projeví už v roce 2030.
Vydáno: 20. 03. 2024
Hlavní město Praha vítá přípravu nové hygienické vyhlášky pro školy, která přináší jemné, avšak významné úpravy do systému školských zařízení. Na první pohled mohou působit změny v požadavcích jako aritmeticky nevýrazné – odhady ukazují potenciální redukce v prostorových požadavcích a nákladech na úrovni 2-3 %. Přesto se domnívám, že klíčový přínos spočívá ve zvýšené variabilitě a flexibilitě, které nová vyhláška poskytuje.
Vydáno: 20. 03. 2024
V  mateřských školách se daří snižovat počet dětí ve třídách, školky zároveň navyšují kapacity. Výrazně se zlepšilo vybavení škol technikou. Školy také zaměstnávají více školních psychologů a speciálních pedagogů. To jsou hlavní závěry průběžné monitorovací zprávy, která hodnotila, jakých cílů stanovených ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+ se podařilo dosáhnout v letech 2020 až 2023.  
Vydáno: 19. 03. 2024
Mezi řediteli platí za jednoho z nejzkušenějších, a kromě řízení své kunratické Základní školy se věnuje i vzdělávání ostatních ředitelů. Vít Beran je jedním z průvodců programu Ředitel naživo, do jehož šestého ročníku, se startem v září, se lze přihlásit už jenom do 5. dubna 2024.
Vydáno: 19. 03. 2024