Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole

Vydáno: 1 minuta čtení

Metodické doručení pro všechny pracovníky škol (primárně určen pracovníkům školního poradenského pracoviště)

Metodické materiály byly vytvořeny ve spolupráci s OPS Sirius. Nahrazují dosud platná metodická doporučení „Syndrom týraného dítěte – CAN“ (příloha č. 5) a „Domácí násilí“ (příloha č. 20).  

Proč s materiálem pracovat

Cílem je přinést praktické informace, které pomohou pracovníkům škol zvolit správný postup v případech ohrožení dítěte. Je výňatkem nejdůležitějších informací ohledně detekce ohrožených dětí, postupů na úrovni školy a spolupráce s OSPOD a Policií ČR.

V jednotlivých pasážích odkazuje na příručku, tzv. Kartu KID (zpracovanou organizací Society for all, z.s.) a další materiály, které se dané problematice věnují detailněji. 

Pedagogy s tímto doporučením seznámí školní metodik prevence či jiný pracovník školního poradenského pracoviště.

Doporučení a příručka

Tři šablony

  1. Oznámení na OSPOD,
  2. Oznámení na Policii ČR
  3. Návod k vyplnění důležitých místních kontaktů, které jsou využitelné v situacích popisovaných příručkou a metodickým doporučením. 

Zdroj: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-doruceni-tyrane-zneuzivane-a-zanedbavane-dite-ve-skole-doporucene-postupy-pro-pracovniky-skol/