Předškolní vzdělávání v datech

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo tento týden odborný panel na téma Předškolní vzdělávání v datech. Tématy byly lokální nedostatky kapacit v předškolním vzdělávání, průběh kurikulárních reforem, novelizace vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky či demografická struktura ČR a její vliv na vzdělávání. 

Setkání, kterého se účastnilo na 160 hostů z řad zástupců ministerstva, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu ČR, krajů, vysokých škol, zřizovatelů, zástupců neziskových organizací a ředitelek a ředitelů škol, zahájil vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz MŠMT Václav Jelen, který v kontextu blížících se zápisů k předškolnímu vzdělávání zdůraznil důležitost tohoto tématu a upozornil na problematiku spojenou s lokálními nedostatky kapacit v předškolním vzdělávání nebo na nutnost spolupráce všech zainteresovaných stran. 

Ondřej Nývlt, analytik oddělení národních analýz MŠMT upozornil, že v následujících třinácti letech podle prognóz klesne počet dětí v mateřských školách z 360 na 250 tisíc, nicméně obce jako zřizovatelé by podle něj neměly školky plošně rušit, protože může následovat další vlna růstu.  

Ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT Michal Černý informoval účastníky o průběhu kurikulárních reforem a o aktivitách vyplývajících z naplňování nového dlouhodobého záměru ČR.  

Ředitelka odboru školské statistiky a analýz Petra Müllerová MŠMT poskytla účastníkům cenné informace vyplývající z novelizace vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. Zásadní novinkou zde je rozšíření o předávání individuálních údajů o dětech v mateřských školách, přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální. Touto změnou dojde ke sjednocení ve způsobu předávání a zpracování údajů, které tak bude probíhat na stejném principu jako u žáků základních škol, středních škol a konzervatoří a studentů vyšších odborných škol (více na edu.cz). Petra Müllerová především doporučila, aby vedení mateřských škol využívalo možnosti dobrovolného předávání údajů již nyní. Od školního roku 2025/26 bude tento nový způsob předávání individuálních údajů povinný. 

Vedoucí oddělení analytické podpory a projektových výstupů Stanislav Volčík a Ondřej Nývlt následně představili relevantní statistiky a demografické trendy. Ondřej Nývlt upozornil, že „demografická struktura ČR je jedna z nejméně vyrovnaných v rámci EU a vzdělávací politika musí demografické výkyvy svými opatřeními vyrovnávat.“ 

V rámci navazujících bloků se svými příspěvky vystoupili zástupci ČŠI, NPI ČR, Ředitelské akademie, Asociace provozovatelů FŠ a DS a META, o. p. s. Podrobná zpráva, záznam a prezentace z odborného panelu, který byl po celou dobu provázen živými vstupy z Mateřské školy Ledňáček, budou zveřejněny na portálu edu.cz.  

Odborný panel byl druhým z cyklu deseti odborných panelů, které jsou do konce roku 2027 pořádány v rámci projektu Datově-analytická podpora pro hodnocení řízení vzdělávací soustavy v ČR ve spolupráci s vybranými útvary MŠMT, ČŠI, přímo řízenými organizacemi a s odborníky z oblasti vzdělávání, akademiky a neziskovými organizacemi.  

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predskolni-vzdelavani-v-datech